Szafa sterownicza przepompowni PD2-SH, 2 pompy, sterowanie sondą hydrostatyczną

Dostępność: 2
Wysyłka w: 7 dni
Cena: 7 035,60 zł 7035.60
Cena netto: 5 720,00 zł
ilość szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 5
Producent: PRAWM
Kod produktu: 22

Opis

1. Przeznaczenie i opis

Szafa sterownicza PD2-SH jest przeznaczona do sterowania dwoma pompami (o mocy do 5,5 kW) w przepompowni ścieków lub wody. Na rysunku przedstawiono typową aplikację szafy sterowniczej.

Aplikacja szafy sterowniczej PD2-SH

Elementami pomiarowymi w przepompowni jest sonda hydrostatyczna z wyjściem 4-20 mA oraz dwie sondy pływakowe (poziom minimum Smin. oraz maksimum Smax.). Szafa posiada wyjście do podłączenia sygnalizatora alarmowego 12 V DC, który informuje o awarii lub przekroczeniu poziomu maksymalnego. Szafa sterownicza spełnia normę PN-EN 61439-3 – może być obsługiwana przez osoby niewykwalifikowane (obsługa nie musi posiadać uprawnień SEP) oraz posiada deklarację zgodności CE. Do szafy dołączona jest obszerna dokumentacja.

Szafa sterownicza została zaprojektowana tak, aby nawet po awarii (lub demontażu) sterownika lub sondy hydrostatycznej została zachowana ciągłość pracy przepompowni. Szafa wyposażona jest w sterownik Siemens LOGO8!, wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe Wago.

Wykonanie szafy sterowniczej stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie przewody są oznakowane koszulkami termokurczliwymi, a aparatura i złączki szynowe są dokładnie opisane. Program sterownika LOGO8! został stworzony z myślą o wygodzie użytkownika i prostej diagnostyce awarii. W razie problemów z przepompownią wyświetlane są odpowiednie komunikaty zawierające datę wystąpienia awarii, opis awarii oraz możliwe przyczyny.

Szafa została zabudowana w obudowie z tworzywa z fundamentem do wkopania o stopniu ochrony IP 44. Aparatura jest zakryta metalowymi maskownicami, a obudowa i fundament są oddzielone za pomocą wbudowanej płyty PVC z dławicami kablowymi. Wymiary obudowy zostały podane w danych technicznych.

2. Wyposażenie szafy

 • rozłącznik główny,
 • wyłącznik różnicowo-prądowy,
 • wyłącznik silnikowy osobny dla każdej pompy,
 • stycznik osobny dla każdej pompy,
 • przekaźnik kontroli kierunku, asymetrii oraz zaniku faz,
 • wyłącznik nadprądowy dla sterowania,
 • wyłącznik nadprądowy dla gniazda serwisowego 230 V,
 • zasilacz 24 V DC,
 • sterownik programowalny Siemens LOGO8!,
 • przekaźniki interfejsowe z modułem przepięciowym i diodą LED,
 • przekaźnik czasowy,
 • gniazdo serwisowe 230 V,
 • złączki szynowe,
 • przyciski i przełącznik w standardzie 22 mm,
 • optyczny sygnalizator alarmowy montowany na zewnątrz obudowy.

3. Realizowane funkcje

Szafa sterownicza realizuje następujące funkcje:

 • zabezpieczenie użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • zabezpieczenie pomp przed:
  • zanikiem fazy zasilającej oraz asymetrią napięcia,
  • zwarciem i przeciążeniem,
  • suchobiegiem,
 • wybór trybu pracy przepompowni za pomocą przełącznika (praca automatyczna, wyłączenie, praca ręczna),
 • praca pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku START,
 • awaria pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku STOP,
 • w trybie ręcznym:
  • włączanie i wyłączanie pomp za pomocą przycisków START/STOP,
  • automatyczne wyłączenie pomp po spadku poziomu ścieków do poziomu minimalnego Smin.
  • przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu minimalnego Smin,
  • sterownik wyświetla komunikat o wyłączeniu pracy automatycznej,
  • w trybie wyłączenia nie ma możliwości włączenia pomp.
 • w trybie automatycznym:
  • możliwość ustawienia zakresu sondy hydrostatycznej (dowolna wartość od 0 do 100 m),
  • sterowanie trzema poziomami S1 (wyłączenie pomp), S2 (praca jednej pompy) i S3 (praca dwóch pomp) ustawionymi w sterowniku LOGO8! (pomiar z sondy hydrostatycznej),
  • pompy włączane są naprzemiennie,
  • w przypadku awarii jednej z pomp, druga włączy się automatycznie,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu pracy pompy, po jego przekroczeniu pompa zostaje zastąpiona drugą,
  • wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy lub sondy hydrostatycznej oraz po przekroczeniu poziomu Smax.,
  • możliwość kasowania alarmu,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu postoju pomp, po jego przekroczeniu pompy są włączane sekwencyjnie na czas 5 sekund,
  • w przypadku awarii sondy hydrostatycznej sterownik realizuję pracę awaryjną od poziomów Smin. i Smax.,
  • w przypadku awarii sterownika układ przekaźnikowy realizuje pracę awaryjną od poziomów Smin. i Smax.,
  • możliwość odstawienia pompy w sterowniku.
 • dodatkowe funkcje realizowane przez sterownik Siemens LOGO8!:
  • pamięć 10 ostatnich zdarzeń wraz z datą i godziną jego wystąpienia,
  • zmiana koloru podświetlenia sterownika w zależności od stanu przepompowni:
   • biały lub wygaszony – normalna praca,
   • żółty – przekroczenie maksymalnego czasu pracy, odstawiona pompa, przypomnienie o serwisie pompy, poziom minimalny, wyłączenie pracy automatycznej,
   • czerwony – awaria pompy lub sondy hydrostatycznej, przelew,
  • wraz ze zmianą koloru podświetlenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat z godziną i datą wystąpienia,
  • licznik godzin pracy pomp,
  • licznik ilości załączeń pomp,
  • możliwość ustawienia przypomnienia o serwisie pomp po przekroczeniu ustawionej liczby godzin pracy,
  • zerowanie godzin pracy i liczby załączeń pomp,
  • prosta wizualizacja pracy przepompowni na ekranie sterownika.

4. Opis działania szafy sterowniczej

4.1 Tryb ręczny

W trybie ręcznym użytkownik może włączać i wyłączać pompę przyciskami START i STOP. Pompy zostaną automatycznie wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu Smin. Przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu Smin. W trybie ręcznym wyjście alarmowe jest nieaktywne.

4.2 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym sterownik mierzy aktualny poziom ścieków z sondy hydrostatycznej, a sterowanie opiera się na trzech poziomach ustawionych przez użytkownika: S1 - wyłączenie pomp, S2 – praca jednej pompy i S3 – praca dwóch pomp.

Po wzroście poziomu ścieków do poziomu S2 zostaje włączona pompa P1. Po odpadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 pompa zostaje wyłączona. Po ponownym wzroście poziomu ścieków do S2 zostaje włączona pompa P2 (inna niż w poprzednim cyklu). Jeśli poziom ścieków nadal wzrasta i osiągnie poziom S3 to włączona zostanie druga pompa (pracują dwie pompy). Po opadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 obie pompy zostaną wyłączone i cykl się powtórzy.

Jeśli w trakcie pracy pompy wystąpi jej awaria to automatycznie włączy się sprawna pompa. Sterownik wyświetli komunikat z godziną i datą wystąpienia awarii oraz włączy czerwone podświetlenie i wyjście alarmowe.

Na czas remontu pompy, można ją odstawić w sterowniku, zostanie ona pominięta w cyklu sterowania i nie będzie generować awarii. W przypadku kiedy pompa jest odstawiona, podświetlenie sterownika jest koloru żółtego.

Wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy, awarii sondy hydrostatycznej lub po przekroczeniu poziomu Smax. Raz skasowany alarm nie włączy się ponownie dopóki awaria nie zostanie usunięta. Alarm można skasować przez naciśnięcie kombinacji przycisków ESC + 5 na sterowniku LOGO8!.

Funkcja maksymalnego czasu pracy pompy powoduje wyłączenie pompy pracującej zbyt długo i włączenie drugiej. Zbyt długa praca pompy może być spowodowana napływem ścieków zbliżonym do wydajności pompy lub jej zapchaniem. Zadziałanie funkcji powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu z godziną i datą oraz włączenie żółtego podświetlenia sterownika. Funkcja działa tylko podczas pracy jednej pompy. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

Funkcja maksymalnego czasu postoju pomp ma na celu zapobieganie zastaniu się pomp w przypadku kiedy napływ ścieków jest bardzo mały. Po minięciu ustawionego czasu, pompa P1 zostanie włączona na 5 sekund, po jej wyłączeniu nastąpi przerwa 5 sekund, a po przerwie pompa P2 zostanie włączona na 5 sekund. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

W przypadku awarii sondy hydrostatyczej sterownik pozwoli na dalszą pracę przepompowni. Po podniesieniu się poziomu ścieków do poziomu Smax zostanie włączona  jedna pompa. Jeśli poziom Smax. będzie utrzymywał się 10 sekund po włączeniu jednej pompy, to dołączona zostanie druga pompa. Pompy zostaną wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu Smin. W trybie pracy awaryjnej praca naprzemienna pomp jest dalej realizowana.

W przypadku awarii sterownika lub jego demontażu przepompownia może dalej pracować. Po podniesieniu się poziomu ścieków do poziomu Smax zostanie włączona  pompa P1. Po ustawionym czasie (czas można zmienić na przekaźniku czasowym) dołączona zostanie pompa P2. Pompy zostaną wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu Smin. W tym przypadku praca naprzemienna nie jest już realizowana.

Sterownik zlicza czas pracy pomp i liczbę załączeń. Możliwe jest ustawienie czasu pracy pomp po którym ma wyświetlić się przypomnienie o serwisie, wyświetli się wtedy odpowiedni komunikat i podświetlenie sterownika zmieni kolor na żółty. Zliczony czas pracy i liczbę załączeń można wyzerować w sterowniku.

5. Podłączenie elektryczne

Do każdej szafy dołączony jest wkrętak płaski Wago, który służy do otwierania zacisków sprężynowych w złączkach szynowych.

Schemat podłączenia przedstawiony jest na rysunku poniżej.

Schemat podłączenia PD2-SH

Wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe. Należy do nich podłączyć:

 • zasilanie trójfazowe: L1, L2, L3, N, PE,
 • dwie pompy trójfazowe: U1, V1, W1, PE, U2, V2, W2, PE,
 • zabezpieczenia termiczne pomp: T1, T1, T2,T2,
 • sondę hydrostastyczną: PE, S+, S-,
 • sonda pływakowa Smin.: 11 (COM), 12 (NO), 13 (NC),
 • sonda pływakowa Smax.41 (NO), 42 (COM),
 • sygnalizator alarmowy - świetlny 12 V DC : A+, A-.

 

W przypadku braku zabezpieczeń termicznych zewrzeć zaciski T1 z T1 oraz T2 z T2.

W przypadku sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych podłączać tylko część świetlną.

6. Dane techniczne

 • Zasilanie: 400 V AC.
 • Przekrój przewodów zasilania: do 10mm2.
 • Przekrój przewodów pomp: do 4mm2.
 • Przekrój przewodów sygnałowych: do 2,5mm2.
 • Stopień ochrony obudowy: IP44 (ochrona przed obiektami większymi niż 1 mm, ochrona przez wodą bryzgającą ze wszystkich stron).
 • Sygnały sterujące:
  • sygnał 4-20 mA z sondy hydrostatycznej,
  • styk przełączny z sondy pływakowej Smin.,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej Smax.
 • Moc pompy – maksymalnie 5,5 kW.
 • Wymiary obudowy: 600mm x 400 mm x 250 mm (wysokość x szerokość x głębokość).
 • Wymiary fundamentu: 820 mm x 400 mm x 250 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

7. Wyposażenie opcjonalne

Do szafy PD2-SP oferujemy opcjonalnie:

- nadstawkę do fundamentu podnoszącą wysokość obudowy o 200 mm,

- wersja bez fundamentu - do powieszenia na ścianie lub słupie,

- wymianę wyłącznika głównego na przełącznik sieć-agregat, dodatkowo na obudowie szafy sterowniczej montowane jest gniazdo agregatu (standardowo gniazdo 5P 32 A),

- wyjścia bezpotencjałowe do monitoringu z jednym zaciskiem wspólnym. Monitorowane sygnały to:

 • praca pompy P1,
 • praca pompy P2,
 • brak zasilania,
 • awaria pompy P1,
 • awaria pompy P2,
 • poziom przelewu.

Oferujemy szafę PD2 również w wykonaniu na 4 sondy pływakowe (dostępna tutaj)

8. Gwarancja i uwagi końcowe

Na szafę PD2 udzielamy 24 miesięcznej gwarancji producenta.

Do szafki dołączamy dokumentację która zawiera między innymi:

 • instrukcję montażu i obsługi szafy sterowniczej,
 • instrukcję obsługi sterownika,
 • wykaz aparatury,
 • schemat elektryczny
 • deklarację zgodności,
 • protokół dokręcenia zacisków śrubowych.

 

Pamiętaj, że kupując u nas otrzymujesz również wsparcie techniczne i pomoc telefoniczną przy uruchomieniu. Oferujemy również montaż i uruchomienie szafy sterowniczej na obiekcie w promieniu 300 km od Zielonej Góry.

Kliknij i sprawdź dlaczego warto nas wybrać.

Zdjęcia w galerii są dodane w celach poglądowych. Wykorzystujemy aparaturę elektryczną renomowanych producentów w zależności od dostępnych materiałów, w związku z czym szafa wizualnie może różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu w zakresie producentów aparatury.

Dane techniczne

Zasilanie pompy Trójfazowe
Ilość pomp 2 pompy
Sposób montażu Do wkopania
Sterowanie sonda hydrostatyczna

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl