Szafa sterownicza przepompowni PD1-SP, 2 pompy, sterowanie pływakami

Dostępność: 3
Wysyłka w: 7 dni
Cena: 5 492,11 zł 5492.11
Cena netto: 4 465,13 zł
ilość szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 5
Producent: PRAWM
Kod produktu: 14

Opis

1.Przeznaczenie i opis

Szafa sterownicza PD1-SP jest przeznaczona do sterowania dwoma pompami (o mocy do 5,5 kW) w przepompowni ścieków lub wody. Na rysunku poniżej przedstawiono typową aplikację szafy.

Aplikacja szafy sterowniczej PD1-SP 

Elementami pomiarowymi  są 4 sondy pływakowe. Szafa posiada wyjście do podłączenia sygnalizatora alarmowego 12 V DC, który informuje o awarii lub przekroczeniu poziomu maksymalnego. Szafa sterownicza spełnia normę PN-EN 61439-3 – może być obsługiwana przez osoby niewykwalifikowane (obsługa nie musi posiadać uprawnień SEP) oraz posiada deklarację zgodności CE. Do szafy dołączona jest obszerna dokumentacja.

Szafa sterownicza została zaprojektowana tak, aby nawet po awarii (lub demontażu) sterownika została zachowana ciągłość pracy przepompowni. Szafa wyposażona jest w sterownik Siemens LOGO8!, wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe Wago.

Wykonanie szafy sterowniczej stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie przewody są oznakowane koszulkami termokurczliwymi, a aparatura i złączki szynowe są dokładnie opisane. Program sterownika LOGO8! został stworzony z myślą o wygodzie użytkownika i prostej diagnostyce awarii. W razie problemów z przepompownią wyświetlane są odpowiednie komunikaty zawierające datę wystąpienia awarii, opis awarii oraz możliwe przyczyny.

Szafa została zabudowana w kompaktowej obudowie modułowej o wymiarach 540mm x 300 mm x 160 mm (wysokość x szerokość x głębokość). Obudowa posiada stopień ochrony IP 66. Dławnice kablowe są zamontowane na dole obudowy.

Dostępna jest również wersja zabudowana w dodatkowej obudowie z fundamentem do wkopania. 

2.Wyposażenie szafy

 • Obudowa z tworzywa IP66,
 • wyłącznik główny,
 • wyłącznik różnicowo-prądowy,
 • wyłącznik silnikowy dla każdej pompy,
 • wyłącznik nadprądowy dla sterowania,
 • wyłącznik nadprądowy dla gniazda serwisowego 230 V,
 • przekaźnik kontroli kierunku, asymetrii oraz zaniku faz Relpol,
 • zasilacz 24 V DC,
 • sterownik programowalny Siemens LOGO8!,
 • stycznik modułowy dla każdej pompy,
 • przyciski podświetlane i przełącznik,
 • przekaźniki interfejsowe z modułem przepięciowym i diodą LED Relpol,
 • złączki szynowe Wago,
 • gniazdo serwisowe 230 V,
 • sygnalizator dźwiękowy 22 mm.

3.Realizowane funkcje

 • Zasilanie i zabezpieczenie dwóch pomp trójfazowych (do 5,5 kW),
 • wybór trybu pracy przepompowni za pomocą przełącznika (praca automatyczna, wyłączenie, praca ręczna),
 • praca pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku START,
 • awaria pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku STOP,
 • w trybie ręcznym
  • włączanie i wyłączanie pomp za pomocą przycisków START/STOP,
  • automatyczne wyłączenie pomp po spadku poziomu ścieków do poziomu minimalnego S1,
  • przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu minimalnego S1,
  • sterownik wyświetla komunikat o wyłączeniu pracy automatycznej,
 • w trybie wyłączenia nie ma możliwości włączenia pomp,
 • w trybie automatycznym
  • sterowanie trzema poziomami S1 (wyłączenie pomp), S2 (praca jednej pompy) i S3 (praca dwóch pomp) z sond pływakowych,
  • pompy włączane są naprzemiennie,
  • w przypadku awarii jednej z pomp, druga włączy się automatycznie,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu pracy pompy, po jego przekroczeniu pompa zostaje zastąpiona drugą,
  • wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy lub po przekroczeniu poziomu Smax (czwarta sonda pływakowa).,
  • możliwość kasowania alarmu,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu postoju pomp, po jego przekroczeniu pompy są włączane sekwencyjnie na czas 5 sekund,
  • w przypadku awarii sterownika układ przekaźnikowy realizuje pracę awaryjną od poziomów S1 i Smax.,
  • możliwość odstawienia pompy w sterowniku.
 • dodatkowe funkcje realizowane przez sterownik Siemens LOGO8!:
  • pamięć 10 ostatnich zdarzeń wraz z datą i godziną jego wystąpienia,
  • zmiana koloru podświetlenia sterownika w zależności od stanu przepompowni:
   • biały lub wygaszony – normalna praca,
   • żółty – przekroczenie maksymalnego czasu pracy, odstawiona pompa, przypomnienie o serwisie pompy, wyłączenie pracy automatycznej,
   • czerwony – awaria pompy lub przelew,
  • wraz ze zmianą koloru podświetlenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat z godziną i datą wystąpienia,
  • licznik godzin pracy pomp,
  • licznik ilości załączeń pomp,
  • możliwość ustawienia przypomnienia o serwisie pomp po przekroczeniu ustawionej liczby godzin pracy,
  • zerowanie godzin pracy i liczby załączeń pomp,
  • prosta wizualizacja pracy przepompowni na ekranie sterownik

4. Opis działania szafy sterowniczej

4.1 Tryb ręczny

W trybie ręcznym użytkownik może włączać i wyłączać pompę przyciskami START i STOP. Pompy zostaną automatycznie wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu S1. Przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu S1. W trybie ręcznym wyjście alarmowe jest nieaktywne.

4.2 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym sterownik realizuje pracę przepompowni w oparciu o 3 poziomy z sond pływakowych: S1 - wyłączenie pomp, S2 – praca jednej pompy i S3 – praca dwóch pomp. Poziom Smax służy do sygnalizacji przelewu i pracy awaryjnej.

Po wzroście poziomu ścieków do poziomu S2 zostaje włączona pompa P1. Po odpadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 pompa zostaje wyłączona. Po ponownym wzroście poziomu ścieków do S2 zostaje włączona pompa P2 (inna niż w poprzednim cyklu). Jeśli poziom ścieków nadal wzrasta i osiągnie poziom S3 to włączona zostanie druga pompa (pracują dwie pompy). Po opadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 obie pompy zostaną wyłączone i cykl się powtórzy.

Jeśli w trakcie pracy pompy wystąpi jej awaria to automatycznie włączy się sprawna pompa. Sterownik wyświetli komunikat z godziną i datą wystąpienia awarii oraz włączy czerwone podświetlenie i wyjście alarmowe.

Na czas remontu pompy, można ją odstawić w sterowniku, zostanie ona pominięta w cyklu sterowania i nie będzie generować awarii. W przypadku kiedy pompa jest odstawiona, podświetlenie sterownika jest koloru żółtego.

Wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy lub po przekroczeniu poziomu Smax. Raz skasowany alarm nie włączy się ponownie dopóki awaria nie zostanie usunięta. Alarm można skasować przez naciśnięcie kombinacji przycisków ESC + 5 na sterowniku LOGO8!.

Funkcja maksymalnego czasu pracy pompy powoduje wyłączenie pompy pracującej zbyt długo i włączenie drugiej. Zbyt długa praca pompy może być spowodowana napływem ścieków zbliżonym do wydajności pompy lub jej zapchaniem. Zadziałanie funkcji powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu z godziną i datą oraz włączenie żółtego podświetlenia sterownika. Funkcja działa tylko podczas pracy jednej pompy. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

Funkcja maksymalnego czasu postoju pomp ma na celu zapobieganie zastaniu się pomp w przypadku kiedy napływ ścieków jest bardzo mały. Po minięciu ustawionego czasu, pompa P1 zostanie włączona na 5 sekund, po jej wyłączeniu nastąpi przerwa 5 sekund, a po przerwie pompa P2 zostanie włączona na 5 sekund. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

W przypadku nieprawidłowej kolejności podłączenia sond pływakowych sterownik wyświetli odpowiedni komunikat i zmieni podświetlenie na czerwone. Praca pomp zostanie wstrzymana.

W przypadku awarii sterownika lub jego demontażu przepompownia może dalej pracować. Po podniesieniu się poziomu ścieków do poziomu Smax zostanie włączona  pompa P1. Po ustawionym czasie (czas można zmienić na przekaźniku czasowym) dołączona zostanie pompa P2. Pompy zostaną wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu S1.

Sterownik zlicza czas pracy pomp i liczbę załączeń. Możliwe jest ustawienie czasu pracy pomp po którym ma wyświetlić się przypomnienie o serwisie, wyświetli się wtedy odpowiedni komunikat i podświetlenie sterownika zmieni kolor na żółty. Zliczony czas pracy i liczbę załączeń można wyzerować w sterowniku.

5.Podłączenie elektryczne

Schemat podłączenia przedstawiony jest na rysunku poniżej.

Schemat podłączenia PD1-SP

Do każdej szafy dołączony jest wkrętak płaski Wago, który służy do otwierania zacisków sprężynowych w złączkach szynowych.

Wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe. Należy do nich podłączyć:

 • zasilanie trójfazowe: L1, L2, L3, N, PE,
 • dwie pompy trójfazowe: U1, V1, W1, PE, U2, V2, W2, PE,
 • zabezpieczenia termiczne pomp: T1, T1, T2,T2,
 • sonda pływakowa S1.: 11 (COM), 12 (NO), 13 (NC),
 • sonda pływakowa S2 21 (COM), 22 (NO),
 • sonda pływakowa S3 31 (COM), 32 (NO),
 • sonda pływakowa Smax.41 (COM), 42 (NO),
 • sygnalizator alarmowy - świetlny 12 V DC : A+, A-.

 

W przypadku braku zabezpieczeń termicznych zewrzeć zaciski T1 z T1 oraz T2 z T2.

W przypadku sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych podłączać tylko część świetlną.

6.Dane techniczne

 • Zasilanie: 400 V AC.
 • Przekrój przewodów zasilania: do 10mm2.
 • Przekrój przewodów pomp: do 4mm2.
 • Przekrój przewodów sygnałowych: do 2,5mm2.
 • Stopień ochrony obudowy: IP66 (pyłoszczelność, ochrona przez silnym strumieniem wody).
 • Sygnały sterujące:
  • styk przełączny z sondy pływakowej S1,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej S2,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej S3,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej Smax.
 • Moc pompy – maksymalnie 5,5 kW.
 • Wymiary obudowy – 540mm x 300 mm x 160 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

7.Wyposażenie opcjonalne

Do szafy PD1-SP oferujemy opcjonalnie:

- dodatkową obudowę IP44 z fundamentem, co pozwala na wkopanie szafy sterowniczej bezpośrednio przy przepompowni.

Istnieje możliwość wykonania szafy sterowniczej na pompy jednofazowe o maksymalnej mocy 1,3 kW.

Oferujemy również szafę PD1-SH sterowaną sondą hydrostatyczną z wyjściem 4-20 mA (dostępna tutaj)

8.Gwarancja i uwagi końcowe

Na szafę PD1-SP udzielamy 24 miesięcznej gwarancji producenta.

Do szafki dołączamy dokumentację która zawiera między innymi:

 • instrukcję montażu i obsługi szafy sterowniczej,
 • instrukcję obsługi sterownika,
 • wykaz aparatury,
 • schemat elektryczny
 • deklarację zgodności,
 • protokół dokręcenia zacisków śrubowych.

 

Pamiętaj, że kupując u nas otrzymujesz również wsparcie techniczne i pomoc telefoniczną przy uruchomieniu. Oferujemy również montaż i uruchomienie szafy sterowniczej na obiekcie w promieniu 300 km od Zielonej Góry.

Kliknij i sprawdź dlaczego jeszcze warto nas wybrać.

Zdjęcia w galerii są dodane w celach poglądowych. Wykorzystujemy aparaturę elektryczną renomowanych producentów w zależności od dostępnych materiałów, w związku z czym szafa wizualnie może różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu w zakresie producentów aparatury.

Dane techniczne

Zasilanie pompy Trójfazowe
Ilość pomp 2 pompy
Sposób montażu Wisząca
Sterowanie sondy pływakowe

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl