Szafa sterownicza przepompowni PW1, wiele pomp, sterowanie sondą hydrostatyczną 4-20mA

Dostępność: 2
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 15 375,00 zł 15375.00
Cena netto: 12 500,00 zł
ilość szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 0
Producent: PRAWM
Kod produktu: PW1

Opis

Uwaga! Cena dotyczy wykonania podstawowego dla trzech pomp trójfazowych o mocy do 5,5 kW (rozruch bezpośredni). Cena uwzględnia panel operatorski.

Szafy sterownicze serii PW wyceniane są indywidualnie według wytycznych klienta. W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie zapytania drogą mailową.

Przykładowe wyposażenie dodatkowe:

- moduł GSM z powiadamianiem SMS lub CLIP,

- dodatkowe zabezpieczenia,

- montaż softstartów zamiast styczników,

- zabudowa w większej obudowie,

- uchwyty do montażu na ścianie (wersja bez fundamentu),

- dodatkowa kieszeń kablowa na fundamencie (zwiększenie wysokości montażu szafy sterowniczej).

1. Przeznaczenie i opis

Szafa sterownicza PW1 jest przeznaczona do sterowania trzema (wersja podstawowa) pompami w przepompowni ścieków lub wody. Na rysunku poniżej przedstawiono typową aplikację szafy.

Aplikacja szafy sterowniczej PWP

Elementami pomiarowymi jest sonda hydrostatyczna z wyjściem 4-20 mA oraz dwie sondy pływakowe (Smin oraz Smax). Szafa posiada wyjście do podłączenia sygnalizatora alarmowego 24 V DC, który informuje o awarii lub przekroczeniu poziomu maksymalnego. Szafa sterownicza spełnia normę PN-EN 61439-3 – może być obsługiwana przez osoby niewykwalifikowane (obsługa nie musi posiadać uprawnień SEP) oraz posiada deklarację zgodności CE. Do szafy dołączona jest obszerna dokumentacja.

Szafa sterownicza została zaprojektowana tak, aby nawet po awarii (lub demontażu) sterownika lub sondy hydrostatycznej została zachowana ciągłość pracy przepompowni. Szafa wyposażona jest w sterownik Siemens LOGO8!, wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe. Z szafy standardowo wyprowadzone są sygnały do monitoringu takie jak awarie oraz przekroczenie poziomu alarmowego.

Wykonanie szafy sterowniczej stoi na bardzo wysokim poziomie. Przewody sygnałowe są oznakowane koszulkami termokurczliwymi, a aparatura i złączki szynowe są dokładnie opisane. Program sterownika LOGO8! został stworzony z myślą o wygodzie użytkownika i prostej diagnostyce awarii. W razie problemów z przepompownią wyświetlane są odpowiednie komunikaty zawierające datę wystąpienia awarii, opis awarii oraz możliwe przyczyny.

Szafa została zabudowana w obudowie z tworzywa z podwójnymi drzwiami, wyposażona w wentylację, spust kondensatu oraz grzałkę z termostatem. Stopień ochrony IP66.

2. Wyposażenie szafy

 • Obudowa z tworzywa IP66 z fundamentem,
 • grzałka półprzewodnikowa z termostatem,
 • ogranicznik przepięć B+C,
 • przełącznik sieć-0-agregat z wtykiem 32A/5P na elewacji obudowy,
 • wyłącznik różnicowo-prądowy dla każdej pompy,
 • wyłącznik silnikowy dla każdej pompy,
 • stycznik dla każdej pompy,
 • wyłącznik nadprądowy dla sterowania,
 • wyłącznik różnicowo-prądowy dla gniazda serwisowego i grzałki,
 • wyłącznik nadprądowy dla grzałki,
 • wyłącznik nadprądowy dla gniazda serwisowego 230 V,
 • przekaźnik kontroli kierunku, asymetrii oraz zaniku faz z osobnym zabezpieczeniem,
 • zasilacz 24 V DC,
 • niskonapięciowy ogranicznik przepięć dla sondy hydrostatycznej,
 • sterownik programowalny Siemens LOGO8!,
 • moduł wejść/wyjść Siemens LOGO,
 • panel operatorski Siemens LOGO,
 • przyciski podświetlane i przełączniki,
 • przekaźniki interfejsowe,
 • gniazdo serwisowe 230 V,
 • kolumna sygnalizacyjna z modułem świetlnym i dźwiękowym,
 • złączki szynowe,

3. Realizowane funkcje

 • Zasilanie i zabezpieczenie trzech pomp (standardowo rozruch bezpośredni),
 • wybór trybu pracy każdej pompy za pomocą przełącznika (praca automatyczna, wyłączenie, praca ręczna),
 • praca pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku START,
 • awaria pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku STOP,
 • w trybie ręcznym
  • włączanie i wyłączanie pomp za pomocą przycisków START/STOP,
  • automatyczne wyłączenie pomp po spadku poziomu ścieków do poziomu minimalnego Smin,
  • przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu minimalnego Smin,
  • sterownik wyświetla komunikat o wyłączeniu pracy automatycznej,
 • w trybie wyłączenia nie ma możliwości włączenia pomp,
 • w trybie automatycznym
  • sterowanie czterema poziomami S1 (wyłączenie pomp), S2 (praca jednej pompy), S3 (praca dwóch pomp) i S4 (praca trzech pomp) z sondy hydrostatycznej,
  • możliwość ustawienia w sterowniku zakresu sondy oraz wartości poziomów S1, S2, S3 i S4,
  • dodatkowy poziom Smin zabezpieczający przed suchobiegiem,
  • dodatkowy poziom alarmowy Smax sygnalizujący przelew,
  • pompy włączane są naprzemiennie,
  • w przypadku awarii jednej z pomp, druga włączy się automatycznie,
  • możliwość ustawienia czasu dobiegu dla każdej pompy,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu pracy pompy, po jego przekroczeniu pompa zostaje zastąpiona drugą,
  • wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy lub po przekroczeniu poziomu Smax,
  • możliwość kasowania alarmu przyciskiem na obudowie,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu postoju pomp, po jego przekroczeniu pompy są włączane sekwencyjnie na czas 5 sekund,
 • w przypadku awarii sondy hydrostatycznej sterownik realizuję pracę awaryjną od poziomów Smin i Smax,
 • w przypadku awarii sterownika układ przekaźnikowy realizuje pracę awaryjną od poziomów Smin i Smax,
 • dodatkowe funkcje realizowane przez sterownik Siemens LOGO8!:
  • pamięć 10 ostatnich zdarzeń wraz z datą i godziną jego wystąpienia,
  • zmiana koloru podświetlenia sterownika w zależności od stanu przepompowni:
   • biały lub wygaszony – normalna praca,
   • żółty – przekroczenie maksymalnego czasu pracy, odstawiona pompa, przypomnienie o serwisie pompy, wyłączenie pracy automatycznej,
   • czerwony – awaria lub przelew,
  • wraz ze zmianą koloru podświetlenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat z godziną i datą wystąpienia,
  • możliwość wyłączenia akustyki sygnalizatora alarmowego,
  • licznik godzin pracy pomp,
  • licznik ilości załączeń pomp,
  • możliwość ustawienia przypomnienia o serwisie pomp po przekroczeniu ustawionej liczby godzin pracy,
  • zerowanie godzin pracy i liczby załączeń pomp,
  • prosta wizualizacja pracy przepompowni na ekranie sterownika i na panelu operatorskim.

4. Opis działania szafy sterowniczej

Tryb pracy każdej pompy wybierany jest za pomocą przełącznika A-0-R.

4.1 Tryb ręczny

W trybie ręcznym użytkownik może włączać i wyłączać pompę przyciskami START i STOP. Pompy zostaną automatycznie wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu Smin. Przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu Smin. W trybie ręcznym wyjście alarmowe jest nieaktywne.

4.2 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym sterownik realizuje pracę przepompowni w oparciu o 4 poziomy z sondy hydrostatycznej: S1 - wyłączenie pomp, S2 – praca jednej pompy, S3 – praca dwóch pomp i S4 – praca trzech pomp. Wartość tych poziomów ustawia się w sterowniku.

Poziom Smin służy do dodatkowego zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz do realizacji pracy awaryjnej.

Poziom Smax służy do sygnalizacji przelewu i do realizacji pracy awaryjnej.

Po wzroście poziomu ścieków do poziomu S2 zostaje włączona pompa P1. Po odpadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 pompa zostaje wyłączona. Po ponownym wzroście poziomu ścieków do S2 zostaje włączona pompa P2 (inna niż w poprzednim cyklu). Jeśli poziom ścieków nadal wzrasta i osiągnie poziom S3 to dołączona zostanie druga pompa (pracują dwie pompy), a po przekroczeniu poziomu S4 włączona zostanie trzecia pompa.

 Po opadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 obie pompy zostaną wyłączone sekwencyjnie i cykl się powtórzy.

Jeśli w trakcie pracy pompy wystąpi jej awaria to automatycznie włączy się sprawna pompa. Sterownik wyświetli komunikat z godziną i datą wystąpienia awarii oraz włączy czerwone podświetlenie i wyjście alarmowe.

Na czas remontu pompy, można ją odstawić w sterowniku, zostanie ona pominięta w cyklu sterowania i nie będzie generować awarii. W przypadku kiedy pompa jest odstawiona, podświetlenie sterownika jest koloru żółtego.

Wyjście alarmowe jest włączane po awarii lub po przekroczeniu poziomu Smax. Raz skasowany alarm nie włączy się ponownie dopóki awaria nie zostanie usunięta. Alarm można skasować przez naciśnięcie przycisku na obudowie. Wyjście alarmowe jest wyprowadzone osobno dla sygnału świetlnego oraz akustyki.

Funkcja maksymalnego czasu pracy pompy powoduje wyłączenie pompy pracującej zbyt długo. Użytkownik może wybrać czy po aktywacji funkcji maksymalnego czasu pracy dalsza praca pompy ma być możliwa czy zablokowana.

Jeśli blokada jest wyłączona to po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy, pompa pracująca zbyt długo zostanie zastąpiona drugą pompę (jeśli druga pompa jest sprawna) i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Kolor podświetlenia wyświetlacza zmieni się na żółty.

Jeśli blokada jest włączona to po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy, pompa zostanie wyłączona i zastąpiona drugą pompą (jeśli druga pompa jest sprawna). Ponowne włączenie pompy pracującej zbyt długo będzie możliwe dopiero po skasowaniu awarii przez obsługę. Dodatkowo zadziałanie funkcji powoduje włączenie alarmu, wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i zmianę podświetlenia wyświetlacza na kolor czerwony.

Funkcja maksymalnego czasu postoju pomp ma na celu zapobieganie zastaniu się pomp w przypadku kiedy napływ ścieków jest bardzo mały. Po minięciu ustawionego czasu, pompa P1 zostanie włączona na 5 sekund, po jej wyłączeniu nastąpi przerwa 5 sekund, a po przerwie pompa P2 zostanie włączona na 5 sekund. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

W przypadku awarii lub braku sondy hydrostatycznej sterownik wyświetli odpowiedni komunikat i zmieni podświetlenie na czerwone. Praca pomp zostanie będzie realizowana pomiędzy poziomami Smin i Smax.

W przypadku awarii sterownika lub jego demontażu przepompownia może dalej pracować. Po podniesieniu się poziomu ścieków do poziomu Smax zostanie włączona  pompa P1. Po ustawionym czasie (czas można zmienić na przekaźniku czasowym) dołączona zostanie pompa P2. Pompy zostaną wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu Smin.

Czas dobiegu umożliwia ustawienie opóźnienia czasowego po którym pompa zostanie wyłączona. Po spadku poziomu poniżej S1 pompa nie jest wyłączona natychmiast tylko po ustawionym opóźnieniu. Czas dobiegu dla każdej pompy powinien być różny, dzięki czemu spada obciążenie sieci elektroenergetycznej spowodowanym nagłym wyłączeniem dwóch pomp.

Sterownik zlicza czas pracy pomp i liczbę załączeń. Możliwe jest ustawienie czasu pracy pomp po którym ma wyświetlić się przypomnienie o serwisie. Przypomnienie polega na wyświetleniu odpowiedniego komunikatu i podświetleniu sterownika na kolor żółty. Zliczony czas pracy i liczbę załączeń można wyzerować w sterowniku.

 

5. Podłączenie elektryczne

Schemat podłączenia przedstawiony jest na rysunku poniżej.

Podłączenie elektryczne PWP

Wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe. Należy do nich podłączyć:

 • zasilanie trójfazowe,
 • trzy pompy trójfazowe,
 • zabezpieczenia termiczne pomp,
 • czujniki zawilgocenia pomp (opcjonalnie),
 • sonda hydrostatyczna z wyjściem 4-20 mA,
 • sondy pływakowe Smin i Smax.

6. Dane techniczne

 • Zasilanie: 400 V AC.
 • Przekrój przewodów zasilania: do 10mm2.
 • Przekrój przewodów pomp: do 4mm2.
 • Przekrój przewodów sygnałowych: do 2,5mm2.
 • Stopień ochrony obudowy: IP66 (pyłoszczelność, ochrona przez silnym strumieniem wody).
 • Sygnały sterujące:
  • Sygnał 4-20 mA z sondy hydrostatycznej,
  • styk przełączny z sondy pływakowej Smin,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej Smax.
 • Moc pompy – maksymalnie 5,5 kW (wykonanie standardowe).
 • Wymiary obudowy: 816mm x 616 mm x 323 mm (wysokość x szerokość x głębokość).
 • Wymiary fundamentu: 975 mm x 609 mm x 320 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

7. Gwarancja i uwagi końcowe

Na szafę PW1 udzielamy 24 miesięcznej gwarancji producenta.

Do szafy dołączamy dokumentację która zawiera między innymi:

 • instrukcję montażu i obsługi szafy sterowniczej,
 • wykaz aparatury,
 • schemat elektryczny
 • deklarację zgodności,
 • protokół dokręcenia zacisków śrubowych.

Pamiętaj, że kupując u nas otrzymujesz również wsparcie techniczne pomoc telefoniczną przy uruchomieniu.

Zdjęcia w galerii są dodane w celach poglądowych. Wykorzystujemy aparaturę elektryczną renomowanych producentów w zależności od dostępnych materiałów, w związku z czym szafa wizualnie może różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu w zakresie producentów aparatury oraz ułożenia elementów.

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl