Szafa sterownicza przepompowni PD2-SP-IP66, 2 pompy

Dostępność: 2
Wysyłka w: 14 dni
Cena: 7 995,00 zł 7995.00
Cena netto: 6 500,00 zł
ilość szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 0
Producent: PRAWM
Kod produktu: PD2-SP-IP66

Opis

1. Przeznaczenie i opis

Szafa sterownicza PD2-IP66 jest przeznaczona do sterowania dwoma pompami (o mocy do 5,5 kW) w przepompowni ścieków lub wody. Na rysunku poniżej przedstawiono typową aplikację szafy.

Aplikacja szafy sterowniczej PD2-SP

Elementami pomiarowymi są cztery sondy pływakowe. Szafa posiada wyjście do podłączenia sygnalizatora alarmowego 12 V DC, który informuje o awarii lub przekroczeniu poziomu maksymalnego. Szafa sterownicza spełnia normę PN-EN 61439-3 – może być obsługiwana przez osoby niewykwalifikowane (obsługa nie musi posiadać uprawnień SEP) oraz posiada deklarację zgodności CE. Do szafy dołączona jest obszerna dokumentacja.

Szafa sterownicza została zaprojektowana tak, aby nawet po awarii (lub demontażu) sterownika  została zachowana ciągłość pracy przepompowni. Szafa wyposażona jest w sterownik Siemens LOGO8!, wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe Wago.

Wykonanie szafy sterowniczej stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie przewody są oznakowane koszulkami termokurczliwymi, a aparatura i złączki szynowe są dokładnie opisane. Program sterownika LOGO8! został stworzony z myślą o wygodzie użytkownika i prostej diagnostyce awarii. W razie problemów z przepompownią wyświetlane są odpowiednie komunikaty zawierające datę wystąpienia awarii, opis awarii oraz możliwe przyczyny.

Szafa została zabudowana w obudowie z tworzywa z fundamentem do wkopania o stopniu ochrony IP 66. Obudowa posiada podwójne drzwi. Wymiary obudowy zostały podane w danych technicznych.

2. Wyposażenie szafy

 • rozłącznik główny,
 • wyłącznik różnicowo-prądowy,
 • wyłącznik silnikowy osobny dla każdej pompy,
 • stycznik osobny dla każdej pompy,
 • przekaźnik kontroli kierunku, asymetrii oraz zaniku faz,
 • wyłącznik nadprądowy dla sterowania,
 • wyłącznik nadprądowy dla gniazda serwisowego 230 V,
 • zasilacz 24 V DC,
 • sterownik programowalny Siemens LOGO8!,
 • przekaźniki interfejsowe z modułem przepięciowym i diodą LED,
 • przekaźnik czasowy,
 • gniazdo serwisowe 230 V,
 • złączki szynowe,
 • przyciski i przełącznik w standardzie 22 mm,
 • optyczny sygnalizator alarmowy montowany na zewnątrz obudowy.

3. Realizowane funkcje

Szafa sterownicza realizuje następujące funkcje:

 • zabezpieczenie użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • zabezpieczenie pomp przed:
  • zanikiem fazy zasilającej oraz asymetrią napięcia,
  • zwarciem i przeciążeniem,
  • suchobiegiem,
 • wybór trybu pracy przepompowni za pomocą przełącznika (praca automatyczna, wyłączenie, praca ręczna),
 • praca pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku START,
 • awaria pompy sygnalizowana jest przez podświetlenie przycisku STOP,
 • w trybie ręcznym:
  • włączanie i wyłączanie pomp za pomocą przycisków START/STOP,
  • automatyczne wyłączenie pomp po spadku poziomu ścieków do poziomu minimalnego S1.
  • przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu minimalnego S1,
  • sterownik wyświetla komunikat o wyłączeniu pracy automatycznej.
 • w trybie wyłączenia nie ma możliwości włączenia pomp,
 • w trybie automatycznym:
  • sterowanie trzema poziomami S1 (wyłączenie pomp), S2 (praca jednej pompy) i S3 (praca dwóch pomp) z sond pływakowych,
  • pompy włączane są naprzemiennie,
  • w przypadku awarii jednej z pomp, druga włączy się automatycznie,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu pracy pompy, po jego przekroczeniu pompa zostaje zastąpiona drugą,
  • wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy lub sondy hydrostatycznej oraz po przekroczeniu poziomu Smax.,
  • możliwość kasowania alarmu,
  • możliwość ustawienia maksymalnego czasu postoju pomp, po jego przekroczeniu pompy są włączane sekwencyjnie na czas 5 sekund,
  • w przypadku awarii sterownika układ przekaźnikowy realizuje pracę awaryjną od poziomów S1. i Smax.,
  • możliwość odstawienia pompy w sterowniku.
 • dodatkowe funkcje realizowane przez sterownik Siemens LOGO8!:
  • pamięć 10 ostatnich zdarzeń wraz z datą i godziną jego wystąpienia,
  • zmiana koloru podświetlenia sterownika w zależności od stanu przepompowni:
   • biały lub wygaszony – normalna praca,
   • żółty – przekroczenie maksymalnego czasu pracy, odstawiona pompa, przypomnienie o serwisie pompy, wyłączenie pracy automatycznej,
   • czerwony – awaria pompy, zła kolejność sond pływakowych, przelew,
  • wraz ze zmianą koloru podświetlenia wyświetlany jest odpowiedni komunikat z godziną i datą wystąpienia,
  • licznik godzin pracy pomp,
  • licznik ilości załączeń pomp,
  • możliwość ustawienia przypomnienia o serwisie pomp po przekroczeniu ustawionej liczby godzin pracy,
  • zerowanie godzin pracy i liczby załączeń pomp,
  • prosta wizualizacja pracy przepompowni na ekranie sterownika.

4. Opis działania szafy sterowniczej

4.1 Tryb ręczny

W trybie ręcznym użytkownik może włączać i wyłączać pompę przyciskami START i STOP. Pompy zostaną automatycznie wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu S1. Przytrzymanie przycisku START umożliwia wypompowanie ścieków poniżej poziomu S1. W trybie ręcznym wyjście alarmowe jest nieaktywne.

4.1 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym sterownik realizuje pracę przepompowni w oparciu o 3 poziomy z sond pływakowych: S1 - wyłączenie pomp, S2 – praca jednej pompy i S3 – praca dwóch pomp. Poziom Smax służy do sygnalizacji przelewu i pracy awaryjnej.

Po wzroście poziomu ścieków do poziomu S2 zostaje włączona pompa P1. Po odpadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 pompa zostaje wyłączona. Po ponownym wzroście poziomu ścieków do S2 zostaje włączona pompa P2 (inna niż w poprzednim cyklu). Jeśli poziom ścieków nadal wzrasta i osiągnie poziom S3 to włączona zostanie druga pompa (pracują dwie pompy). Po opadnięciu poziomu ścieków do poziomu S1 obie pompy zostaną wyłączone i cykl się powtórzy.

Jeśli w trakcie pracy pompy wystąpi jej awaria to automatycznie włączy się sprawna pompa. Sterownik wyświetli komunikat z godziną i datą wystąpienia awarii oraz włączy czerwone podświetlenie i wyjście alarmowe.

Na czas remontu pompy, można ją odstawić w sterowniku, zostanie ona pominięta w cyklu sterowania i nie będzie generować awarii. W przypadku kiedy pompa jest odstawiona, podświetlenie sterownika jest koloru żółtego.

Wyjście alarmowe jest włączane po awarii pompy, nieprawidłowej kolejności sond pływakowych lub po przekroczeniu poziomu Smax. Raz skasowany alarm nie włączy się ponownie dopóki awaria nie zostanie usunięta. Alarm można skasować przez naciśnięcie kombinacji przycisków ESC + 5 na sterowniku LOGO8!.

Funkcja maksymalnego czasu pracy pompy powoduje wyłączenie pompy pracującej zbyt długo i włączenie drugiej. Zbyt długa praca pompy może być spowodowana napływem ścieków zbliżonym do wydajności pompy lub jej zapchaniem. Zadziałanie funkcji w zależności od ustawienia powoduje:

 • wyłączenie dotychczas pracującej pompy i włączenie drugiej, wyświetlenie odpowiedniego komunikatu oraz włączenie żółtego podświetlenia sterownika, wyłączona pompa zostanie włączona w kolejnym cyklu pracy przepompowni,
 • wyłączenie i zablokowanie dalszej pracy pompy która pracowała zbyt długo, włączenie drugiej pompy, włączenie czerwonego podświetlenia oraz uruchomienie alarmu, odblokowanie pracy pompy musi zostać wykonane przez obsługę.

Funkcja działa tylko podczas pracy jednej pompy. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

Funkcja maksymalnego czasu postoju pomp ma na celu zapobieganie zastaniu się pomp w przypadku kiedy napływ ścieków jest bardzo mały. Po minięciu ustawionego czasu, pompa P1 zostanie włączona na 5 sekund, po jej wyłączeniu nastąpi przerwa 5 sekund, a po przerwie pompa P2 zostanie włączona na 5 sekund. Funkcję można wyłączyć w sterowniku.

W przypadku nieprawidłowej kolejności podłączenia sond pływakowych praca pomp będzie realizowana tylko od poziomów S1 i Smax, zostanie również wyświetlony odpowiedni komunikat, podświetlenie zmieni kolor na czerwony i uruchomi się alarm.

Algorytm pracy będzie następujący: po przekroczeniu poziomu Smax włączona zostanie jedna pompa, jeśli poziom Smax będzie utrzymywać się dłużej niż 10 sekund to dołączona zostanie druga pompa. Pompy zostaną wyłączone po obniżeniu się poziomu do S1.

W przypadku awarii sterownika lub jego demontażu przepompownia może dalej pracować. Po podniesieniu się poziomu ścieków do poziomu Smax zostanie włączona  pompa P1. Po ustawionym czasie (czas można zmienić na przekaźniku czasowym) dołączona zostanie pompa P2. Pompy zostaną wyłączone po spadku poziomu ścieków poniżej poziomu S1. W tym przypadku praca naprzemienna nie jest już realizowana.

Sterownik zlicza czas pracy pomp i liczbę załączeń. Możliwe jest ustawienie czasu pracy pomp po którym ma wyświetlić się przypomnienie o serwisie, wyświetli się wtedy odpowiedni komunikat i podświetlenie sterownika zmieni kolor na żółty. Zliczony czas pracy i liczbę załączeń można wyzerować w sterowniku.

5. Podłączenie elektryczne

Schemat podłączenia przedstawiony jest na rysunku poniżej.

Schemat podłączenia PD2-SP

Do każdej szafy dołączony jest wkrętak płaski Wago, który służy do otwierania zacisków sprężynowych w złączkach szynowych.

Wszystkie punkty przyłączeniowe zostały wyprowadzone na złączki szynowe. Należy do nich podłączyć:

 • zasilanie trójfazowe: L1, L2, L3, N, PE,
 • dwie pompy trójfazowe: U1, V1, W1, PE, U2, V2, W2, PE,
 • zabezpieczenia termiczne pomp: T1, T1, T2,T2,
 • sonda pływakowa S1.: 11 (COM), 12 (NO), 13 (NC),
 • sonda pływakowa S2 21 (COM), 22 (NO),
 • sonda pływakowa S3 31 (COM), 32 (NO),
 • sonda pływakowa Smax.41 (COM), 42 (NO),
 • sygnalizator alarmowy - świetlny 12 V DC : A+, A-.

W przypadku braku zabezpieczeń termicznych zewrzeć zaciski T1 z T1 oraz T2 z T2.

W przypadku sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych podłączać tylko część świetlną.

6. Dane techniczne

 • Zasilanie: 400 V AC.
 • Przekrój przewodów zasilania: do 10mm2.
 • Przekrój przewodów pomp: do 4mm2.
 • Przekrój przewodów sygnałowych: do 2,5mm2.
 • Stopień ochrony obudowy: IP44 (ochrona przed obiektami powyżej 1mm, ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich stron).
 • Sygnały sterujące:
  • styk przełączny z sondy pływakowej S1,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej S2,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej S3,
  • styk zwierny (NO) z sondy pływakowej Smax.
 • Moc pompy – maksymalnie 5,5 kW.
 • Wymiary obudowy: 618mm x 438 mm x 252 mm (wysokość x szerokość x głębokość).
 • Wymiary fundamentu: 922 mm x 431 mm x 248 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

7. Wyposażenie opcjonalne

Do szafy PD2-IP66 oferujemy opcjonalnie:

- nadstawkę do fundamentu podnoszącą wysokość obudowy o 200 mm,

- wersja bez fundamentu - do powieszenia na ścianie lub słupie,

- wymianę wyłącznika głównego na przełącznik sieć-agregat, dodatkowo na obudowie szafy sterowniczej montowane jest gniazdo agregatu (standardowo gniazdo 5P 32 A),

- wyjścia bezpotencjałowe do monitoringu z jednym zaciskiem wspólnym. Monitorowane sygnały to:

 • praca pompy P1,
 • praca pompy P2,
 • brak zasilania,
 • awaria pompy P1,
 • awaria pompy P2,
 • poziom przelewu.

 

Oferujemy również szafę PD2-SP, w wykonaniu w obudowie z IP 44(dostępna tutaj).

8. Gwarancja i uwagi końcowe

Na szafę PD2 udzielamy 24 miesięcznej gwarancji producenta.

Do szafki dołączamy dokumentację która zawiera między innymi:

 • instrukcję montażu i obsługi szafy sterowniczej,
 • instrukcję obsługi sterownika,
 • wykaz aparatury,
 • schemat elektryczny,
 • deklarację zgodności,
 • protokół dokręcenia zacisków śrubowych.

Pamiętaj, że kupując u nas otrzymujesz również wsparcie techniczne i pomoc telefoniczną przy uruchomieniu. Oferujemy również montaż i uruchomienie szafy sterowniczej na obiekcie w promieniu 300 km od Zielonej Góry.

Kliknij i sprawdź dlaczego jeszcze warto nas wybrać

Zdjęcia w galerii są dodane w celach poglądowych. Wykorzystujemy aparaturę elektryczną renomowanych producentów w zależności od dostępnych materiałów, w związku z czym szafa wizualnie może różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu w zakresie producentów aparatury.

Dane techniczne

Zasilanie pompy Trójfazowe
Ilość pomp 2 pompy
Sposób montażu Do wkopania
Sterowanie sondy pływakowe

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl